Tag Archives: IKT

Autistiškų vaikų bendravimo ir komunikacijos ugdymas planšetės pagalba

Pasaulyje informacinės technologijos vis daugiau naudojamos korekciniame ir specialiajame ugdyme. Autizmas lemia nepakankamą vaiko sociali [...]

Išmanios pradinės klasės įrengimas. IKT panaudojimas ugdymo procese ir projektinėje veikloje.

Virbalio vidurinė mokykla yra nedideliame Virbalio miestelyje. Mokykloje dirba kūrybiški, inovatyvūs mokytojai, kurie stengiasi ieškoti [...]
Projektą administruoja VšĮ Edukateka TVS Wordpress