ProjektasTyrimais grįsto mokymosi centro (ateities mokyklos klasės) įrengimas

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

sdachas_birenieneTyrimais grįstas mokymasis – tai aktyvus mokymo metodas, kai pagrindinis vaidmuo tenka mokiniui. Mokinys kelia klausimus, tiria situacijas, sprendžia užduotis, randa savo sprendimo kelią ir pateikia rezultatus. Tyrimais grįstu mokymusi siekiama skatinti mokinių smalsumą, įsitraukimą ir gilesnį mokymąsi.
Tyrimais grįstas gamtos mokslų mokymas ir ryšiai su darbo pasauliu įprasmina matematikos ir gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokymąsi. Kai mokiniai mokydamiesi naudoja tyrimais grįstus mokymosi metodus, jie pasijunta mokslininkais ir gali įgyti būsimai profesijai reikalingų kompetencijų, skatinamas mokinių aktyvumas, kas padės tapti visaverčiais savo šalies piliečiais.

Šiuo projektu siekiama įkurti Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje tyrimais grįsto mokymosi centrą, įrengtą Europos mokyklų tinklo Ateities klasės pavyzdžiu.

Projekto metu bus pasinaudota ES 7BP Mascil projekto įgyvendinimo patirtimi ir Vilniaus universiteto mokslininkų tyrimų rezultatais gerinant matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų dalykų mokymo(-si) kokybę ir efektyvumą.

Tyrimais grįsto mokymosi centro (ateities mokyklos klasės) įrengimas Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos patalpose. Centro įranga bus naudojama ne tik  progimnazijos pamokose, bet ir konferencijų, seminarų, informacinių renginių, mokinių konkursų, apskritojo stalo diskusijoms Klaipėdos regiono mokytojams organizuoti, kviečiant dalyvauti Vilniaus universiteto mokslininkus. Tokiu būdu tyrimais grįstas metodas bus įdiegtas ir plačiai naudojamas regiono mokyklose, susiformuos ir bus plačiai skleidžiama geroji mokymo(-si) praktika.

Progimnazijos mokinių tyrimais grįsto mokymo(-si) ir probleminio mokymo(-si) kompetencijų įgijimas. Gerosios praktikos sklaida atneš naudos ir kitų regiono mokyklų mokiniams ir mokytojams. Bus pagerinta gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų mokymo(-si) kokybė ir efektyvumas.

Projekto/idėjos vykdymo laikotarpis ir eiga: 2015-2016 m.

Projekto/idėjos sklaida: Projekto gerosios praktikos sklaidai bus organizuojamos konferencijos, seminarai, informaciniai renginiai, mokinių konkursai, apskritojo stalo diskusijos – siekiama kuo didesnę auditoriją informuoti apie tyrimais grįstą matematikos, gamtos mokslų mokymą(si) ir tikslus. Tikslinės grupės apima mokytojus, mokytojų rengėjus, tėvus, mokinius, studentus, švietimo politikus. Bus sukurta ir nuolat atnaujinama projekto interneto svetainė. Kvietimai į konferencijas ir kitus svarbius renginius bus talpinami švietimo portale emokykla.lt. Svarbesni rezultatai bus skleidžiami švietimo portalo elektroniniame leidinyje „Veidrodis“.

 

Ugdymo įstaiga: Klaipėdos Simono Dacho progimnazija

Mokytoja  Virginija Birenienė

Projekto/idėjos pavadinimas: Tyrimais grįsto mokymosi centro (ateities mokyklos klasės) įrengimas

Prašoma suma projekto/idėjos įgyvendinimui: 12000 eurų

 

 

  • Paremkite

    Prisidėkite prie idėjos įgyvendinimo paspausdami mygtuką ir įveskite pageidaujamą paaukoti sumą
  • Projektą administruoja VšĮ Edukateka TVS Wordpress