ProjektasIšskleisk idėjų ir kūrybos sparnus su 3D

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

Gelgaudiskis3DGelgaudiškio pagrindinė mokykla yra mažo miestelio švietimo įstaiga. Mūsų mokyklos mokiniai yra labai kūrybiški ir nestokojantys įvairiausių idėjų bei fantazijos. Bet kaip ir kiekvienam, jiems kartais reikia įkvėpimo ir paskatinimo ką nors sukurti. Būtent tokia paskata gali tapti pažangiausių technologijų, tokių kaip 3D spausdintuvai, naudojimas ugdymo procese. Ši technologija padeda lavinti aukštesniuosius mokinio gebėjimus, loginį mąstymą.
Tam, kad galėtume projektuoti, gaminti objektus su 3D spausdintuvu, nereikia būti architektu ar inžinieriumi – kiekvienas gali išmokti naudotis šia technologija. Mokiniams tai puiki galimybė eksperimentuoti kuriant ir projektuojant įvairiausius objektus. Jie gali mokytis iš savo ir draugų klaidų – nepavykus realizuoti sugalvotojo projekto, jie skatinami domėtis, ieškoti priežasčių ir galimų sprendimo variantų. Taip per savo realią patirtį jie išmoks projektavimo, modeliavimo, fizikos, informacinių technologijų ar kitų mokslų teorijos bei verslumo. Užnorinti ir įveiklinti mokiniai ne tik pasigamins sau mokomųjų priemonių, bet ir išmoks spręsti realias problemas. Moksleiviai, supratę kad jų sukurti objektai gali būti realiai pritaikomi ir kad jų įgytos žinios ir įgūdžiai gali padėti išspręsti tikras jų, bendruomenės ar net globalias problemas, su didesniu entuziazmu ir motyvacija įsitrauks į mokymosi procesą.
Projekto tikslas – supažindinti mokinius su 3D technologijomis ir leisti jiems kūrybiškai projektuoti, modeliuoti ir įgyvendinti savo projektą realybėje. Projekto šūkis: „Nuo idėjos prie realybės“.

 • Pirmame projekto etape (Užnorinimo etape) būtų įsigyjamas 3D spausdintuvas su eksploatacinėmis medžiagomis. Mokytojams ir mokiniams būtų suorganizuotas praktinis seminaras su prietaisų išbandymu.
 • Antrajame etape (įveiklinimo) moksleiviams kartą per savaitę organizuojamas popamokinis užsiėmimas „3D klubas“.
 • Trečiame etape antrąjį metų pusmetį mokytojai kviečiami integruoti pamokas su Informacinėmis technologijomis 7 ir 8 klasėse ir panaudoti 3D spausdintuvą verslumo ir kūrybiškumo skatinimui. Kiekvieno etapo metu apie projekto veiklas ir pasiektus rezultatus būtų informuojama mokyklos svetainėje, spaudoje.

Sėkmingai įgyvendinus projekto idėją mokyklos technologijų bazė pasipildys 3D spausdintuvu, kuris bus naudojamas popamokinėje veikloje (3D klube, kituose verslumo skatinimo ar IT neformalaus ugdymo užsiėmimuose), integruotų pamokų metu.

Padidės mokinių susidomėjimas tiksliaisiais mokslais, padaugės besidominčių informacinėmis technologijomis, kaip perspektyvia sritimi karjerai. Kaimo mokyklos mokiniai turės galimybę kūrybiškai pažvelgti į įvairius mokomuosius dalykus ir praplėsti savo akiratį.

Projektas ilgalaikis (susideda iš trijų etapų)

 • Pirmas etapas (1 mėnuo): Per mėnesį po projekto finansavimo gavimo bus nupirktas 3D spausdintuvas. Mokytojams ir mokiniams būtų suorganizuotas praktinis seminaras su prietaisų išbandymu.
 • Antras etapas (1 mokslo metai): moksleiviams kartą per savaitę organizuojamas popamokinis užsiėmimas „3D klubas“. Mokytojai kviečiami būti stebėtojais, dalintis gerąja patirtimi ir idėjomis, kur galima panaudoti 3D spausdintuvą. Integruojamos pamokos.
 • Trečias etapas (1 mokslo metai): Antrojo pusmečio metu rengiamos integruotos pamokos (su įvairių dalykų mokytojais) 7 ir 8 klasių moksleiviams naudojant 3D technologijas pamokose.

Kiekvieno etapo metu apie projekto veiklas ir pasiektus rezultatus būtų informuojama mokyklos svetainėje, spaudoje. Po antrojo etapo bus sudaryta galimybė kitų mokyklų mokiniams atvykti į pristatymą, kur Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos mokiniai pasidalins savo sėkmės istorijomis kaip jie naudoja 3D technologijas pamokose.

Projekto/idėjos sąmata:

 • 3D spausdintuvas su eksploatacinėmis medžiagomis 2400 eur.
 •  Apmokymai mokytojams ir mokiniams 0 eur. Apmokymus veda IT mokytoja A.Matulaitienė
 •  Popamokinė veikla „3D klubas“ 0 eur. Finansuojama iš lėšų neformaliajam ugdymui

 

Ugdymo įstaiga: Šakių raj. Gelgaudiškio pagrindinė mokykla

Mokytoja Aušra Matulaitienė

Projekto/idėjos pavadinimas: Išskleisk idėjų ir kūrybos sparnus su 3D

Prašoma suma projekto/idėjos įgyvendinimui: 2400 eurų

 • Paremkite

  Prisidėkite prie idėjos įgyvendinimo paspausdami mygtuką ir įveskite pageidaujamą paaukoti sumą
 • Projektą administruoja VšĮ Edukateka TVS Wordpress