Įgyvendintas ProjektasInteraktyvi lenta SMART Board M-800

Projektas 100% įgyvendintas - paaukota 2700€. Ačiū JUMS

Projektumuge.ltProjekto/idėjos poreikis ir tikslas:

SMART leidžia akcentuoti ir vizualizuoti svarbias sąvokas. Mokymo ir mokymosi kokybės gerinimas, vaizdumo didinimas, mokinių motyvacijos stiprinimas.

Interaktyvioje lentoje atliekamos užduotys leis mokiniams įsiminti ir suprasti pateikiamą medžiagą geriau, išsamiau ir vaizdingiau.Ruošiant medžiagą pamokai, ją bus galima iliustruoti paveikslėliais iš įvairių gyvenimo sričių. Naudodami šiuos paveikslėlius mokiniai galės kurti, modeliuoti, analizuoti uždavinius. Tai padės geriau įsiminti, suvokti mokymo medžiagą. Mokytojas, naudodamasis šios lentos privalumais, gali pasiruošti pamokai taip, kad mokiniai bus pamokoje ne pasyvus klausytojai, o visą laiką aktyviai dalyvaus pamokoje. Pamokos bus aiškesnės, labiau organizuotos. Didės pamokos tempas, gilės prasmės suvokimas.

SMART lenta yra naudinga, nes ji:

  1. Leidžia mokytojui visą dėmesį skirti mokiniui.
  2. Suteikia galimybę mokiniui aktyviai mokytis.
  3. Skatina mokymosi motyvaciją.
  4. Gerina klasės mokinių ir mokytojos bendravimą pamokoje.
  5. Padeda integruoti Informacines Technologijas į ugdymo procesą.

 

Ugdymo įstaiga Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla

Mokytoja Vida Daugėnienė

Projekto/idėjos pavadinimas Interaktyvi lenta SMART Board M-800

Prašoma suma projekto/idėjos įgyvendinimui 2920 eurų (Nupirkta už 2700€ Ačiū BMK)

 

Prie svajonių išsipildymo prisidėjo:

Copy of logo[1]  logo

 

 

Ir privatūs asmenys.

Projektą administruoja VšĮ Edukateka TVS Wordpress