ProjektasGrįžtamoji informacija – pamokos kokybės garantas

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

ActivExpresion “Grįžtamoji informacija – pamokos kokybės garantas”. ActivExpression aktyvaus balsavimo pultų įsigijimas.

Gimnazijoje mokytojai dirba naudodami interaktyvias lentas su ActiveInspire programa. Kad inovatyvūs sprendimai, orientuotųsi į šiuolaikinį technologiškai išsilavinusį mokinį, reikia prie šios programos įsigyti Aktyvaus balsavimo sistemos pultelių komplektą ActivExpression2, kurie skatintų diskusijas ir bendradarbiavimą klasėje, leistų mokiniams ir mokytojams nedelsiant peržiūrėti atsakymus ir aptarti per pamoką; sukurtų kelių lygių, besimokančiųjų poreikiams pritaikytų klausimų sąrašą; į pultelius galima siųsti formules; be to, mokinių atsakymų siuntimo procesas iš karto matomas lentoje, kai baigiasi atsakymams skirtas laikas, iš karto lentoje galima pasižiūrėti visus atsakymus; optimaliai išnaudoti pamokos laiką – galima akimirksniu sužinoti, ar mokiniai suprato pamokoje nagrinėtą informaciją, nereikia rankiniu būdu tikrinti testų rezultatų, gauti momentinį grįžtamąjį ryšį; taip pat mokiniai gali pakartoti užduotis, jei jie atsakė neteisingai ir kt.

Įvairių dalykų mokytojai turės galimybę vesti pamokas išmanioje klasėje, naudodami aktyvaus balsavimo pultus. Mokiniai turės galimybę realizuoti informacinius technologinius gebėjimus. Be to, ugdysis informacines kompiuterines kompetencijas, suaktyvės ugdymo proceso eiga, ugdymas taps interaktyvus, produktyvus, objektyvus.

Pamokos tempas taps spartus, veiklos produktyvios ir interaktyvios, pagerės (įsi)vertinimo kokybė ir objektyvumas, nes bus užtikrintas momentinis grįžtamasis ryšys. Visi šie veiksniai užtikrins mokinių ugdymosi rezultatų kokybę.

Projekto/idėjos sąmata:

  • 32 ActivExpression balsavimo pultelių komplektas- 2000 €
  • 24 ActivExpression balsavimo pultelių komplektas- 1740 €

 

Ugdymo įstaiga: Radviliškio Vaižganto gimnazija

Mokytoja Svetlana Sluckienė

Projekto/idėjos pavadinimas: Grįžtamoji informacija – pamokos kokybės garantas

Prašoma suma projekto/idėjos įgyvendinimui: 3740 eurų

  • Paremkite

    Prisidėkite prie idėjos įgyvendinimo paspausdami mygtuką ir įveskite pageidaujamą paaukoti sumą
  • Projektą administruoja VšĮ Edukateka TVS Wordpress