ProjektasKlaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla

Projektui jau paaukota 32€ Reikalinga suma: 840€. Projektui dar trūksta: 808€. Prisidėk ir TU!

32 €
808 €

JK muzikos mokyklaMaži ir paprasti dalykai,artimiausios vertybės-pagarba žmogui ir tautai. Šokis yra dėkingas būdas ugdytis pagarbos jausmą, pilietiškumo pradmenis. Šokant mokomasi paduoti ranką, susikabinti su bet kuriuo vaiku. Dar vienas svarbus aspektas-pažinti kitą susipažįstant su jo kilme, aplinka, kultūra. Gyvendami multikultūrinėje visuomenėje, turime mokytis gerbti kitokias pažiūras, tradicijas, kitokią religiją, kultūrą. Šokdami ne tik savo, bet ir kitų tautų tradicinius šokius, vaikai susipažįsta su tos tautos kultūra, menu, tradicijomis, religija, santvarka, žmonių įpročiais, papročiais . Galėdami palyginti, kuo panašūs įvairių tautų šokiai, muzika, kostiumai, vaikai suras ir savo tautos vietą tarp kitų pasaulio tautų, visybiškiau suvoks pasaulio įvairovę ir vientisumą.

Įsigijus kitų tautų kostiumus turėsime galimybę įtvirtinti, demonstruoti, išmoktus kitų tautų šokius , įvairiuose bendruomenės, miesto, respublikos organizuojamuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose.

Choreogreografiniu ugdymu siekiama suteikti galimybę kiekvienam moksleiviui atsiskleisti savo kūno raiškos ir šokio kūryboje, atverti kelią į kūno judesio grožį, choreografijos gabumus, skatinti moksleivio meninę brandą

Dalyvaudami įvairiuose renginiuose, koncertuose, festivaliuose, konkursuose garsinsim savo Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklą, savo gimtąjį miestą Klaipėdą.

Ugdymo įstaiga:  Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla

Mokytoja Loreta Damijonaitytė

Projekto/idėjos pavadinimas: Koncertinė veikla

Prašoma suma projekto/idėjos įgyvendinimui: 840 eurų

 

  • Paremkite

    Prisidėkite prie idėjos įgyvendinimo paspausdami mygtuką ir įveskite pageidaujamą paaukoti sumą
  • Projektą administruoja VšĮ Edukateka TVS Wordpress