Paremk mūsų idėją

Esame viešas, ne pelno siekiantis juridinis asmuo, kurio misija prisidėti prie Lietuvos švietimo sistemos kokybės gerinimo.  Nors valstybės lygiu švietimui skiriamos didžiulės biudžeto lėšos, tačiau jos ne visada panaudojamos efektyviai, nes skiriamos ir skirstomos principu „iš viršaus į apačią“. Esame įsitikinę, kad švietimo sistemos centre turi būti mokytojas. Visos iniciatyvos ir kaita turi prasidėti nuo jo. Tik mokytojas geriausiai žino, ko trūksta ir ko reikia, kad būtų pasiekta geresnė ugdymo kokybė.

Organizacija vykdo socialinę programą „Projektų mugė“ ir administruoja aukojimo portalą projektumuge.lt, kurio pagrindinis tikslas – padėti surinkti lėšas, kurios pagelbėtų įgyvendinti geras ir gražias mokytojų ir jų ugdytinių  idėjas, vykdomas veiklas, kurioms neužtenka lėšų iš įstaigos biudžeto.  O privatiems asmenims ir įmonėms suteikia galimybę aukoti patogiau. „Projektų mugė“ yra įrankis, kur kiekvienas tiesiogiai gali prisidėti prie projekto ar idėjos įgyvendinimo. Pedagogai iš visos Lietuvos skelbia savo idėjas, o privatūs asmenys ar įmonės paaukoję jai savo nuožiūra reikalingą, galimą pinigų sumą, prisideda prie šios idėjos išsipildymo.

Taip pat Jūsų parama užtikrins tolimesnį projektumuge.lt gyvavimą, portalo veikimą ir paslaugų teikimą, kuriam reikalingi:
– internetinio puslapio palaikymas ir atnaujinimas;
– patogių aukojimo būdų diegimas;
– skaidrumo standartų užtikrinimas;
– operatyviai ir kokybiškai dirbanti profesionalų komanda;
– techniniai ištekliai ir administracinės išlaidos;
– konferencijų bei kitų šviečiamojo pobūdžio renginių organizavimas.

Kviečiame prisidėti ir paremti projektumuge.lt, kad galėtume sėkmingai vykdyti savo veiklą ir siekti savo misijos – skatinti bendruomeniškumą, padedant pedagogams ir jų ugdytiniams surinkti lėšas jų projektams vykdyti bei idėjoms įgyvendinti.

 

  • Paremkite

    Prisidėkite prie idėjos įgyvendinimo paspausdami mygtuką ir įveskite pageidaujamą paaukoti sumą
  • Your total amount is : 10.00 (Currency: USD)

    Projektą administruoja VšĮ Edukateka TVS Wordpress