Projektas 100% įgyvendintas - paaukota 2700€. Ačiū JUMS

Projekto/idėjos poreikis ir tikslas: SMART leidžia akcentuoti ir vizualizuoti svarbias sąvokas. Mokymo ir mokymosi kokybės gerinimas, vaizdumo didinimas, mokinių motyvacijos stiprinimas. Interaktyvioje lentoje atliekamos užduotys leis mokiniams įsiminti ir suprasti pateikiamą medžiagą geriau, išsamiau ir vaizdingiau.Ruošiant m [...]

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

Pasaulyje informacinės technologijos vis daugiau naudojamos korekciniame ir specialiajame ugdyme. Autizmas lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio išsivystymą ar vystymosi sulėtėjimą. Kai kurie vaikai autistai gali kalbėti, kiti kalba sunkiai arba visiškai nekalba. Autistiškiems vaikams informacinės t [...]

Projektui jau paaukota 100€ Reikalinga suma: 405€. Projektui dar trūksta: 305€. Prisidėk ir TU!

100 €
305 €
Vaikų lauko žaidimus papildyti įvairesne judria veikla, įsigyjant kokybišką bei saugų lauko batutą su tinkleliu. Batutas yra ypatingai maloni pramoga, nereikalaujanti iš vaikų specialaus pasiruošimo ar pastangų. Šokinėjimas stimuliuoja jų kraujo apytaką ir kvėpavimą. Be to, vaikai ugdosi koordinacijos, koncentracijos ir [...]

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

Projekto tikslas – įrengti mokyklos-darželio vidaus edukacines erdves. Idėja įrengti vidaus edukacines erdves kilo įstaigoje suburtai edukacinių aplinkų kūrimo grupei. Grupės nariai pasiūlė įrengti atskiras edukacines erdves darželio vaikams ir pradinių klasių mokiniams. Planuojama erdves įrengti ne tik klasėse/grupėse [...]

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

 “Grįžtamoji informacija – pamokos kokybės garantas”. ActivExpression aktyvaus balsavimo pultų įsigijimas. Gimnazijoje mokytojai dirba naudodami interaktyvias lentas su ActiveInspire programa. Kad inovatyvūs sprendimai, orientuotųsi į šiuolaikinį technologiškai išsilavinusį mokinį, reikia prie šios programos įsi [...]

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

Projekto tikslas – įrengti mokyklos-darželio vidaus edukacines erdves. Dabartinis švietimas negalimas be informacinių technologijų, kurios yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Šiuolaikiniai vaikai neįsivaizduoja savo gyvenimo be mobiliųjų įrenginių. To pasekoje mokymas turi būti siejamas ne tik su tradiciniais metodais, be [...]

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

Gelgaudiškio pagrindinė mokykla yra mažo miestelio švietimo įstaiga. Mūsų mokyklos mokiniai yra labai kūrybiški ir nestokojantys įvairiausių idėjų bei fantazijos. Bet kaip ir kiekvienam, jiems kartais reikia įkvėpimo ir paskatinimo ką nors sukurti. Būtent tokia paskata gali tapti pažangiausių technologijų, tokių kaip [...]

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

III klasės gimnazistai 6 metus mokėsi pagal socialinių įgūdžių programą “Lions quest”. Mokiniai aktyvūs, draugiški, iniciatyvūs. Šios klasės mokinių dėka pradėtas gimnazijos parko atkūrimas, praėjusiais metais jie surengė akciją “Padovanok mokyklai kalėdas”, kurios metu buvo surinktos lėšos kalėdinei mokykl [...]

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

Projekto/idėjos poreikis ir tikslas: VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla savo veiklą pradėjo dar 1972 m. ir nuo to laiko siekia sudaryti kuo geresnes sąlygas mokytis ir ilsėtis, todėl tiek mokymosi, tiek laisvalaikio-poilsio erdves siekiama aprūpinti būtiniausiais baldais, įranga. Šis projektas yra skirtas laisvalaik [...]

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

Lietuvos skautija – jau 20 metų gyvuojanti nevyriausybinė organizacija, vienijanti ir ugdanti per 2500 jaunų žmonių, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos. Lietuvos skaut [...]

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

Tyrimais grįstas mokymasis – tai aktyvus mokymo metodas, kai pagrindinis vaidmuo tenka mokiniui. Mokinys kelia klausimus, tiria situacijas, sprendžia užduotis, randa savo sprendimo kelią ir pateikia rezultatus. Tyrimais grįstu mokymusi siekiama skatinti mokinių smalsumą, įsitraukimą ir gilesnį mokymąsi. Tyrimais grįstas gamt [...]

Projektui jau paaukota 32€ Reikalinga suma: 840€. Projektui dar trūksta: 808€. Prisidėk ir TU!

32 €
808 €
Maži ir paprasti dalykai,artimiausios vertybės-pagarba žmogui ir tautai. Šokis yra dėkingas būdas ugdytis pagarbos jausmą, pilietiškumo pradmenis. Šokant mokomasi paduoti ranką, susikabinti su bet kuriuo vaiku. Dar vienas svarbus aspektas-pažinti kitą susipažįstant su jo kilme, aplinka, kultūra. Gyvendami multikultūrinėje [...]

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

Virbalio vidurinė mokykla yra nedideliame Virbalio miestelyje. Mokykloje dirba kūrybiški, inovatyvūs mokytojai, kurie stengiasi ieškoti naujų pedagoginio darbo formų, semiasi naujų edukacinių idėjų seminaruose, dalijasi patirtimi. Liūdina tai, jog priartinti ugdymo procesą prie mokinių šiuolaikinio gyvenimo ir kasdienybės [...]

Projektui jau paaukota 3€ Reikalinga suma: 430€. Projektui dar trūksta: 427€. Prisidėk ir TU!

3 €
427 €
Rudenį pradeda mokytis prancūzų kalbos net 33 mokiniai ir nebeužtenka lėšų priemonėms įsigyti. O 23 mokiniai pradės mokytis iš kito vadovėlio. Mokiniai bus aprūpinti pagrindinėmis mokymo priemonėmis. Galės naudotis ne tik pamokos metu, bet ir namuose. Vadovėliai yra šiuolaikiniai, linksmi ir su CD viduje. Todėl jie bus [...]

Būk pirmas ir paaukok projektui DABAR !

Švėkšnos specialiojo ugdymo centre mokosi vaikai, turintys elgesio ir/ar emocijų sutrikimus, kuriems vienas iš būdingų bruožų – labai žema mokymosi motyvacija. Mokiniai, turintis elgesio ir/ar emocijų sutrikimus, kaip ir daugumą vaikų, jaunuolių, domisi naujomis technologijomis, o ypatingai kompiuteriais. Vaikai teikia pir [...]
Projektą administruoja VšĮ Edukateka TVS Wordpress